Thế nào là rang nhẹ (light) và ưu thế của rang nhẹ

Trong công đoạn rang cà phê, “độ rang” là một khái niệm nhằm chỉ dẫn mức độ hấp thụ nhiệt lượng, chuyển hóa biến đổi chất và phát triển Hương vị của hạt cafe trong suốt quá trình cho tới khi kết thúc mẻ rang. Vì lý do thành phần vật chất của các hạt cà phê sẽ khác biệt nhau rất nhiều tùy theo các yếu tố như giống loài, thổ nhưỡng, cách thức canh tác chế biến bảo quản,… đồng thời số lượng các phản ứng hóa học thực sự xảy ra trong quá trình rang cùng với bản chất,