TỪ ĐIỂN CÀ PHÊ (7) - Arabica | Giống

Chúng ta có thể thấy trên nhiều bao bì cà phê có ghi dòng chữ “100% Arabica” nhằm tăng giá trị món hàng, xem như trượng trưng cho phẩm chất cà phê. Giống Arabica là giống cà phê được trồng rộng rãi nhất trên thế giới (Robusta lại là một giống cũng được trồng phổ biến khác, cùng với một số giống khác xuất hiện rải rác một số nơi, như Liberica).

Hạt cà phê Arabica được đánh giá chất lượng dựa trên tiêu chí gì?

Việc đánh giá chất lượng cà phê được thực hiện bởi rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hiện có trên thị trường, theo những phương thức hoặc tiêu chí đặc thù mà mỗi bên hoàn toàn có thể xác định cho riêng mình nhằm thỏa mãn nhu cầu cụ thể vốn có.