TỪ ĐIỂN CÀ PHÊ (7) - Arabica | Giống

Chúng ta có thể thấy trên nhiều bao bì cà phê có ghi dòng chữ “100% Arabica” nhằm tăng giá trị món hàng, xem như trượng trưng cho phẩm chất cà phê. Giống Arabica là giống cà phê được trồng rộng rãi nhất trên thế giới (Robusta lại là một giống cũng được trồng phổ biến khác, cùng với một số giống khác xuất hiện rải rác một số nơi, như Liberica).

Tất cả cà phê cao cấp trên thế giới, là thứ mà chúng ta xếp nó trong cà phê đặc sản (speciality) đều là giống Arabica hoặc giống gần tương tự với nó. Đó chính là lý do nó hiện diện trên bao bì nhằm thu hút người mua. Song bản thân giống Arabica không phải là sự bảo đảm cho chất lượng, vả lại rất nhiều giống Arabica trong đó đều thuộc nhóm có tính thương mại, chứ không phải nhóm đặc sản. Bởi vậy, mặc dầu thị trường cà phê đặc sản sử dụng hạt giống Arabica, người trong ngành cà phê đặc sản thường nhấn mạnh dòng cà phê nào đó trong nhóm giống Arabica trên bao bì.

Giống Arabica có thể truy nguyên từ vùng cao thuộc Ethiopia, giống Arabica (Á-chủng) ở đó vẫn còn có được tính đa dạng về gen nhiều nhất. Dòng cà phê khác nhau thuộc giống Arabica kết hợp với yếu tố phong thổ khác sẽ tạo nên những nốt hương vị đặc biệt đa dạng, vì thế phạm vi hương vi của giống này cực kỳ rộng.

Đọc giải thích về giống cà phê Eugenioides sẽ thấy Arabica có họ hàng với Robusta, đồng thời thường phát hiện ra giống lai giữa chúng. Giống như Catimor là giống lai giữa Robusta và Arabica cũng tạo ra một giống cà phê có phẩm chất cao. Lempira được trồng nhiều ở Honduras lại là Á-chủng của Catimor. Gần đây tôi có mua sản phẩm giành Cúp Xuất sắc (Cup of Excellence) giống này với vị chua phong phú và nốt hương vị hoa quả vùng nhiệt đới, rất xuất sắc.

Nguồn: The Coffee Dictionary

Người dịch: Đông Vũ

 

Viết bình luận