TỪ ĐIỂN CÀ PHÊ (4) - AGRONOMY: Nông học | Canh tác

Gốc trong tiếng Hy Lạp nghĩa là “luật đất”, chỉ môn khoa học và nghiên cứu việc trồng trọt và quản lý đất đai trong nông học. Tìm hiểu nông học có thể thay đổi số phận của một nông trại, một số nông trại có chuyên gia nông học tại chỗ, cũng có nơi lại định kỳ mời chuyên gia nông học độc lập để cung cấp kiến thức cho quá trình canh tác, đem lại kết quả giúp đỡ giống nhau.

Tìm hiểu nông học về cà phê có lợi cho việc quản lý và duy trì một vườn cà phê. Nhiều nông trại trại cà phê hiện được chia nhỏ ra và quản lý riêng rẽ. Những thay đổi nhỏ về ánh sáng, khí hậu và đất có thể có tác động lớn đến sinh trưởng của cây cà phê và chất lượng của quả mà chúng tạo ra.

Tất nhiên, thời tiết và khí hậu nằm ngoài tầm kiểm soát của người nông dân, nhưng thích ứng với những thay đổi – bằng cách điều chỉnh tưới tiêu hoặc thay đổi thời gian thu hoạch để bù lại – hoặc không gì cả.

Nguồn: The Coffee Dictionary

Người dịch: Đông Vũ

Viết bình luận