TỪ ĐIỂN CÀ PHÊ (2) - Độ axít | Hương vị

Có thể bạn đã từng nghe tính A-xít được miêu tả theo cách tích cực là “độ tươi sáng” hoặc theo cách tiêu cực là “vị chanh chua”.Điều cần biết về A-xít: A-xít là yếu tố không thể thiếu trong một cốc cà phê tiêu chuẩn và cũng là một phạm trù rộng. Có những A-xít có lợi và có hại liên quan đến vị giác, và cũng có những hợp chất dưới góc nhìn của khoa học được coi là có tính A-xít, nhưng chúng ta sẽ không mô tả chúng là có vị A-xít.

Mặc dù có nhiều thành phần A-xít trong cốc cà phê, nhưng cà phê chỉ là một loại đồ uống mang tính A-xít nhẹ, nếu so với rượu, với độ pH xấp xỉ 5. Cà phê được trồng ở độ cao hơn thường có vị chua với nhiều tầng lớp hương vị, đa dạng và tích cực hơn.

Cốc cà phê không có vị chua như trên có thể bị coi là nhạt nhẽo và không hấp dẫn. Độ tươi sáng của vị chua thúc đẩy hương vị của cà phê trong khoang miệng và đem lại các tầng lớp hương vị khác nhau. Rất nhiều vị ngọt được chuyển đổi hoặc liên quan đến vị chua.

Nguồn: The Coffee Dictionary

Người dịch: Đông Vũ

Viết bình luận